Seven Samurai - Akira Kurosawa - 1954

Toshirô Mifune, Takashi Shimura, Isao Kimura, Seiji Miyaguchi, Yoshio Inaba, Daisuke Katō, Minoru Chiaki

  1. suikyounoshaho reblogged this from sakamorisusumu
  2. sakamorisusumu reblogged this from misterhousewife
  3. johannsize reblogged this from misterhousewife
  4. misterhousewife reblogged this from zhenkungfu
  5. zhenkungfu reblogged this from janvangoyen
  6. janvangoyen reblogged this from milougoestothefactory
  7. milougoestothefactory reblogged this from ozu-teapot
  8. ikaristwin reblogged this from ozu-teapot
  9. ozu-teapot posted this